FAQ

Wie verzorgen wij?

Iedere persoon die in België woont of verblijft.

Waar verzorgen jullie?

Wij verzorgen mensen thuis, in assistentiewoningen, in serviceflats, op het werk, in instellingen voor personen met een handicap, bij jouw familie of vrienden.

Hoe verpleging, rookstopbegeleiding of diabeteseducatie aanvragen?

Via het nummer 0475 21 99 19 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Welke regio?

Wij verstrekken de verzorgingen in Roeselare en Izegem.

Wat betaal ik?

Verpleging wordt geregeld via het derdebetalersysteem voor de zorgen in de nomenclatuur, met andere woorden uw ziekenfonds komt rechtstreek tussen in de betaling.

Verstrekkingen die niet in de nomenclatuur staan dienen afzonderlijk betaald te worden.

Rookstopbegeleiding ziehttps://www.zorg-en-gezondheid.be/rookstopbegeleiding.

Wat heb ik nodig?

Voor alle verzorgingen met uitzondering van hygiënische zorgen heb je een doktersvoorschrift nodig.

Bij het eerste bezoek van de verpleegkundige dien je dit voorschrift samen met een kleefbriefje van de mutualiteit mee te geven.

Bij ieder bezoek van de verpleegkundige dien je jouw identiteitskaart voor te leggen. Deze wordt door de verpleegkundige ingelezen.

Voor wondzorg dien je zelf verbanden, compressen, ontsmetting- en/of reinigingsvloeistof aan te kopen.  In bepaalde gevallen is er voor chronische wondzorg een tussenkomst voorzien.

Wat zijn jullie werkuren?

Wij spreken samen met jou af wanneer we langskomen.

Wij garanderen dat wij tot 23u beschikbaar zijn voor de verzorging. 

Na 23u is er een wacht- en nachtdienst tot 5u30 's morgens.

Kunnen er hulpmiddelen bij jullie gehuurd worden, zoals een bed, toiletstoel, rolstoel, ...?

Wij hebben een beperkt aantal kleine hulpmiddelen ter beschikking. (perfusiestaander, loopkrukken, toiletstoel, aërosoltoestel...)

Wij werken wel samen met een externe firma die 24/24 7/7 hulpmaterialen aan huis levert zoals ziekenhuisbed, rolstoel, AD matras met compressor, looprek, rollator, toiletstoel, elektrische bedlift... 

Dit geeft ons het voordeel om direct in te spelen op jouw noden. Je komt vandaag naar huis na een zieknhuisopname? Wij garanderen dat jij vandaag in een zieknhuisbed slaapt!

Wat met warme maaltijden aan huis?

Voor de regio Roeselare-Rumbeke-Izegem werken wij samen met een externe firma die 7/7 warme maaltijden aan huis levert. Zelfs indien u op een vrijdag of in het weekend wordt ontslagen is er garantie op een warme maaltijd de volgende dag.

Kunnen jullie zorgen voor een poetshulp?

Bij ontslag is het vaak moeilijk om binnen enkele dagen hulp in huis te vinden via uw ziekenfonds. 

Wij contacteren een extern dienstencheque bedrijf voor u die ervoor zorgt dat u binnen enkele dagen reeds hulp krijgt in afwachting van de hulp die het ziekenfonds kan aanbieden. 

Ik heb incontinentiemateriaal nodig, kan ik die aankopen via jullie?

Incontinentiemateriaal verkopen wij niet.

Wij helpen je wel de juiste keuze te maken door het aanbieden van stalen.

Wanneer je een keuze hebt gemaakt, geven wij graag jouw bestelling door aan een leverancier die garant staat voor een snelle en correcte levering. De levering van jouw materiaal gebeurt meestal binnen de 2 dagen.

Hoe kan ik jullie bereiken?

Wij zijn 24/24 en 7/7 bereikbaar via één centraal nummer: 0475 21 99 19

De verpleegkundige aan de telefoon helpt je graag verder.

Voor minder dringende zaken zoals afspraak diabeteseducatie, rookstopbegeleiding en andere zaken kan je ons bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., wij garanderen je antwoord binnen de 24u.

Vermeld liefst jouw naam, telefoonnummer en wanneer je best te bereiken bent zo kunnen wij gemakkelijk met jou contact opnemen.

DEONTOLOGISCHE CODE en PATIËNTENRECHTEN

 Het beroep van verpleegkundige is een beschermd beroep. Dit betekent dat je niet zomaar het beroep kan uitoefenen. Alleen wie aan bepaalde voorwaarden voldoet mag dit beroep uitoefenen. Deze voorwaarden zijn zijn bepaald door de Belgische en Europese wetgeving.

Meer uitleg en informatie vindt je op deze link van het FOD.

Verpleegkundigen zijn ook gebonden aan een deontolgische code.

Deontologische code voor alle verpleegkundigen in België

De deontologische code voor verpleegkundigen in België dient als leidraad voor de verpleegkundige praktijk. De code beschrijft de waarden en basisprincipes die de verpleegkundigen willen hanteren om een kwaliteitszorg te bieden die beantwoordt aan de nationale en internationale normen voor de verpleegkundige praktijk.

Algemeen schrijft de code voor dat de verpleegkunde ten dienste staat van de mens en mensheid. Iedereen heeft recht op verpleegkundige zorg, ongeacht zijn leeftijd, geslacht, afkomst, godsdienstige en politieke overtuiging, en zijn fysieke, psychische of sociale situatie.

De verpleegkundige wil de veranderingen in onze snel evoluerende maatschappij en de nieuwe inzichten in de gezondheidswetenschappen integreren in de beroepspraktijk.

De verpleegkundige werkt in het belang van de patiënt samen met collega-verpleegkundigen en andere zorgverleners, en heeft aandacht voor zijn omgeving.

Op welke rechten heb jij als patiënt?

 Een kwaliteitsvolle dienstverlening

Elke patiënt heeft recht op de best mogelijke zorg met de beschikbare medische kennis en technologie, met respect voor de menselijke waardigheid en de autonomie van de patiënt, ongeacht sociale klasse, nationaliteit, inkomen, morele, culturele en religieuze waarden.

 Een vrije keuze van zorgverlener

 De patiënt kan zijn zorgverlener vrij kiezen en kan deze keuze te allen tijde wijzigen. De patiënt kan ook altijd een tweede advies – ook gekend als een second opinion – inwinnen zonder dat dit zijn relatie met de hoofdzorgverlener verbreekt.

Het recht op vrije keuze is echter beperkt: de vrije keuze wordt soms gestuurd door financiële, wettelijke en statutaire richtlijnen.

Financieel: een vermindering van het remgeld voor patiënten die een Globaal Medisch Dossier hebben bij de huisarts. Dit dient om de patiënt te binden aan een vaste huisarts.

Wettelijk: het Fonds voor Arbeidsongevallen, een MUG-arts of een controlearts van het ziekenfonds. De patiënt kan niet vrij kiezen welke arts hij raadpleegt.

Statutair: er is een onderscheid tussen geconventioneerde en niet geconventioneerde artsen. Laatstgenoemden kunnen supplementen aanrekenen bovenop het wettelijk tarief.

Een vrije keuze

Deel jouw verwachtingen en ervaringen met jouw zorgverlener, zet vragen op papier vòòr het bezoek aan de zorgverlener, durf vragen te stellen, maak notities of neem iemand mee naar een consultatie. De patiënt heeft namelijk recht op alle informatie over zijn of haar gezondheidstoestand, zoals de diagnose en de vermoedelijke evolutie ervan.  De informatie moet in een duidelijke en begrijpelijke taal worden gegeven.

Elke patiënt heeft het recht om ‘niet te weten’, behalve wanneer dit een ernstig gevaar met zich meebrengt (zoals bijvoorbeeld het niet meedelen van een besmettelijke ziekte). De zorgverlener dient in dit geval wel overleg te plegen met een collega-zorgverlener en de vertrouwenspersoon van de patiënt te raadplegen. Het niet meedelen van informatie is altijd tijdelijk van aard: zodra de patiënt het aan kan, dient de informatie alsnog meegedeeld te worden.

Persoonlijke bescherming van de levenssfeer

Elke zorgverlener, gaande van een arts tot een verpleegkundige of apotheek, is gebonden door het beroepsgeheim. De patiënt heeft recht op respect voor zijn intimiteit en ruimtelijke privacy. Indien je als patiënt het gevoel hebt dat deze rechten niet worden gerespecteerd, haal het dan zeker aan bij jouw zorgverlener.

Facebook

Waarom Flexzorg ?

  • Klein professioneel team
  • Persoonlijk
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw vertrouwde omgeving